معرفی بنیاد ECDL/ICDL

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
   

  چرا ECDL/ICDL ؟

  ECDL/ICDL يك استاندارد بينالمللي در مهارت‌هاي كاربردي كامپيوتر است. اين برنامه يك گواهينامه با كيفيت بالا و معتبر در سطح بينالمللي است كه توسط متخصصان دانشگاهی و بينالمللي از سراسر جهان طراحي، ارزيابي و تأييد شده ‌است.

  بنياد ECDL توانسته ‌است برنامه‌هاي خود را به 9 ميليون نفر در 148 كشور و به 41 زبان با موفقيت ارائه كند.

  گواهينامه‌هاي بنياد ECDL

  •  در سطح بينالملل شناخته شده هستند.
  •   بر اساس استانداردهاي دقيق كنترل كيفيت اجرا مي‌شوند.
  •   هر كسي با هر سطح دانشي مي‌تواند از گواهينامه‌ها استفاده كند. دامنه گواهينامه‌ها بسيار وسيع است.
  •  مستقل از توليد كننده‌هاي نرم‌افزار هستند.
  •   توسط دامنه‌اي از مطالب و گزينه‌هاي آموزشي پشتيباني مي‌شوند.

  نظرات و تحقيقات موردي

  مهارت‌هاي كامپيوتر افراد را در هر سني قادر مي‌سازد تا فناوري را درك كرده و به كار بگيرند تا زندگي شخصي و حرفه‌اي خود را ارتقاء دهند. بيش از 9 ميليون نفر در 148 كشور در سراسر جهان در برنامه‌هاي بنياد ECDL/ICDL ثبت نام كرده‌اند. در اينجا برخي از نظرات آنها در مورد اين تجربه را مشاهده مي‌كنيد:

  " يك درس عالي، همه موضوعات مرتبط كه شما مي‌توانيد در يك دفتر كار از آنها استفاده كنيد را پوشش مي‌دهد." Olivia Kenneally ، شركت پپسي، ايرلند، جولاي 2008

  يك داوطلب ECDL از فرانسه: « هنگامي‌كه به دلايل اقتصادي از كار تعديل شدم به يك پروژه آموزشي ANPE آژانس كاريابي كشوري» پيوستم تا به دانش خود رسميت بدهم. اين پروژه گواهينامه ECDL را نيز در بر مي‌گرفت. پس از اين آموزش نياز به تجربه كاري در يك شركت داشتم كه من اين تجربه را در Syndicat Intercommunal به دست آورده بودم. ECDL نقش تعيين كننده در مصاحبه‌هاي من داشت و باعث استخدام من شد هنگامي‌كه دوره كارورزي را به پايان رساندم سمت مديريت IT در زمينه پروژه Cap Decouverte به من پيشنهاد شد. من به‌ اين نتيجه رسيدم كه بدون كمك ECDL در وهله‌اول نمي‌توانستم به‌اين پيشرفت دست يابم.

  يك كشاورز از ليتواني: « من قبل از اين عادت داشتم كه زمان زيادي را براي انجام امور مالي در بانك‌ها صرف كنم (براي پرداخت پول به فروشنده‌ها فرم‌ها را به صورت دستي پر مي‌كردم و زمان زيادي را منتظر مي‌ماندم و غيره ...). همچنين اظهار نامه‌هاي زيادي را با دست تكميل مي‌كردم و در نتيجه ‌اشتباهات زيادي در آن رخ مي‌داد؛ به همين دليل بايد بارها به‌ اداره ماليات مي‌رفتم با مشتريان خود از طريق تلفن تماس مي‌گرفتم و براي ملاقات با آنها بايد به شهرهاي ديگر سفر مي‌كردم. هنگامي‌كه از برنامه e-Citizen براي ساكنان روستايي كه در كتابخانه piliuona و با بودجه ساختاري اروپا اجرا مي‌شد و براي شركت‌كنندگان رايگان بود مطلع شدم، همراه همسرم در آنها شركت كرديم. اكنون مي‌توانم درباره شاخص‌هاي كيفيت شير دامهاي خود اطلاعات به دست بياورم. مي‌توانم با تغیيرات ايجاد شده در كيفيت شير سريعاً اقدامي‌ انجام دهم. من به عنوان يك كشاورز خوشحالم كه ‌اينترنت به من كمك كرد تا عملكرد خود را در فعاليت‌هايم ارتقا دهم.»

  كليشاندا از زندان پالزمور در آفريقاي جنوبي: « در دوره ICDL چيزهاي زيادي يادگرفته‌ام. نمي‌توان باور كنم كه ‌اين اطلاعات را از طريق اين كلاس‌ها كسب كرده‌ام. وقتي به گذشته‌ام فكر مي‌كنم هيچ چيز نمي‌دانستم حتي با نحوه روشن كردن كامپيوتر هم آشنا نبودم، اما امروز با افتخار مي‌توانم بگويم كه مي‌دانم اگر در مقابل كامپيوتر بنشينم مي‌دانم كه بايد چكار كنم.»

  مزاياي كارمندان داراي سواد ديجيتال

  كارمندان داراي مهارت، سازمان را قادر مي‌سازد تا از فناوري استفاده مؤثرتري داشته باشند. ‌اين امر موجب افزايش بهره‌وري و رقابت شده و تضمين مي‌كند كه ‌اهداف اجرايي به طور كار آمد قابل دستيابي مي‌شوند. همچنين كارمنداني كه سواد ديجيتالي دارند مي‌توانند هم در ارتباط داخلي و هم در ارتباط خارجي با مشتريان و سهامداران سازمان موفق‌تر عمل كنند.

  يك تحقيق ايتاليايي در مورد « هزينه بي‌اطلاعي» به ‌اين نتيجه رسيد كه گواهينامه ECDL/ICDL سرمايه‌گذاري 2261 يورو براي هر فرد را به طور كامل بازگشت داده و در عين حال سطح پيش آموزشي مهارت را 47 درصد افزايش مي‌دهد.

  ECDL كارايي و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد.

  كارمندان داراي سواد ديجيتال بر ارزش واقعي يك سازمان مي‌افزايند:

  •  كارآيي و بهره‌وري كلي را افزايش مي‌دهد.
  •   به‌اهداف و مقاصد خاص به طور مؤثرتري دست مي‌يابند.
  •   تضمين مي‌كنند كه هزينه‌هاي اجرايي غير ضروري كاهش يافته و يا حذف مي‌شوند.
  •   ارتباط داخلي و خارجي يك سازمان را به طور چشمگيري ارتقا مي‌دهد.
  •   كاربرد و درك بيشتر يك فناوري را تضمين كرده و در نتيجه بازگشت سرمايه‌گذاري روي فناوري بيشتر مي‌شود.
  •   اعتماد به نفس و رضايت شغلي كارمندان افزايش مي‌يابد.
  •   هدر رفتن وقت و هزينه غير ضروري به واسطه عدم صلاحيت كاهش مي‌يابد.

   

  چرا ECDL/ICDL ؟

  ECDL/ICDL يك استاندارد بينالمللي در مهارت‌هاي كاربردي كامپيوتر است. اين برنامه يك گواهينامه با كيفيت بالا و معتبر در سطح بينالمللي است كه توسط متخصصان دانشگاهی و بينالمللي از سراسر جهان طراحي، ارزيابي و تأييد شده ‌است.

  بنياد ECDL توانسته ‌است برنامه‌هاي خود را به 9 ميليون نفر در 148 كشور و به 41 زبان با موفقيت ارائه كند.

  گواهينامه‌هاي بنياد ECDL

  •  در سطح بينالملل شناخته شده هستند.
  •   بر اساس استانداردهاي دقيق كنترل كيفيت اجرا مي‌شوند.
  •   هر كسي با هر سطح دانشي مي‌تواند از گواهينامه‌ها استفاده كند. دامنه گواهينامه‌ها بسيار وسيع است.
  •  مستقل از توليد كننده‌هاي نرم‌افزار هستند.
  •   توسط دامنه‌اي از مطالب و گزينه‌هاي آموزشي پشتيباني مي‌شوند.

  نظرات و تحقيقات موردي

  مهارت‌هاي كامپيوتر افراد را در هر سني قادر مي‌سازد تا فناوري را درك كرده و به كار بگيرند تا زندگي شخصي و حرفه‌اي خود را ارتقاء دهند. بيش از 9 ميليون نفر در 148 كشور در سراسر جهان در برنامه‌هاي بنياد ECDL/ICDL ثبت نام كرده‌اند. در اينجا برخي از نظرات آنها در مورد اين تجربه را مشاهده مي‌كنيد:

  " يك درس عالي، همه موضوعات مرتبط كه شما مي‌توانيد در يك دفتر كار از آنها استفاده كنيد را پوشش مي‌دهد." Olivia Kenneally ، شركت پپسي، ايرلند، جولاي 2008

  يك داوطلب ECDL از فرانسه: « هنگامي‌كه به دلايل اقتصادي از كار تعديل شدم به يك پروژه آموزشي ANPE آژانس كاريابي كشوري» پيوستم تا به دانش خود رسميت بدهم. اين پروژه گواهينامه ECDL را نيز در بر مي‌گرفت. پس از اين آموزش نياز به تجربه كاري در يك شركت داشتم كه من اين تجربه را در Syndicat Intercommunal به دست آورده بودم. ECDL نقش تعيين كننده در مصاحبه‌هاي من داشت و باعث استخدام من شد هنگامي‌كه دوره كارورزي را به پايان رساندم سمت مديريت IT در زمينه پروژه Cap Decouverte به من پيشنهاد شد. من به‌ اين نتيجه رسيدم كه بدون كمك ECDL در وهله‌اول نمي‌توانستم به‌اين پيشرفت دست يابم.

  يك كشاورز از ليتواني: « من قبل از اين عادت داشتم كه زمان زيادي را براي انجام امور مالي در بانك‌ها صرف كنم (براي پرداخت پول به فروشنده‌ها فرم‌ها را به صورت دستي پر مي‌كردم و زمان زيادي را منتظر مي‌ماندم و غيره ...). همچنين اظهار نامه‌هاي زيادي را با دست تكميل مي‌كردم و در نتيجه ‌اشتباهات زيادي در آن رخ مي‌داد؛ به همين دليل بايد بارها به‌ اداره ماليات مي‌رفتم با مشتريان خود از طريق تلفن تماس مي‌گرفتم و براي ملاقات با آنها بايد به شهرهاي ديگر سفر مي‌كردم. هنگامي‌كه از برنامه e-Citizen براي ساكنان روستايي كه در كتابخانه piliuona و با بودجه ساختاري اروپا اجرا مي‌شد و براي شركت‌كنندگان رايگان بود مطلع شدم، همراه همسرم در آنها شركت كرديم. اكنون مي‌توانم درباره شاخص‌هاي كيفيت شير دامهاي خود اطلاعات به دست بياورم. مي‌توانم با تغیيرات ايجاد شده در كيفيت شير سريعاً اقدامي‌ انجام دهم. من به عنوان يك كشاورز خوشحالم كه ‌اينترنت به من كمك كرد تا عملكرد خود را در فعاليت‌هايم ارتقا دهم.»

  كليشاندا از زندان پالزمور در آفريقاي جنوبي: « در دوره ICDL چيزهاي زيادي يادگرفته‌ام. نمي‌توان باور كنم كه ‌اين اطلاعات را از طريق اين كلاس‌ها كسب كرده‌ام. وقتي به گذشته‌ام فكر مي‌كنم هيچ چيز نمي‌دانستم حتي با نحوه روشن كردن كامپيوتر هم آشنا نبودم، اما امروز با افتخار مي‌توانم بگويم كه مي‌دانم اگر در مقابل كامپيوتر بنشينم مي‌دانم كه بايد چكار كنم.»

  مزاياي كارمندان داراي سواد ديجيتال

  كارمندان داراي مهارت، سازمان را قادر مي‌سازد تا از فناوري استفاده مؤثرتري داشته باشند. ‌اين امر موجب افزايش بهره‌وري و رقابت شده و تضمين مي‌كند كه ‌اهداف اجرايي به طور كار آمد قابل دستيابي مي‌شوند. همچنين كارمنداني كه سواد ديجيتالي دارند مي‌توانند هم در ارتباط داخلي و هم در ارتباط خارجي با مشتريان و سهامداران سازمان موفق‌تر عمل كنند.

  يك تحقيق ايتاليايي در مورد « هزينه بي‌اطلاعي» به ‌اين نتيجه رسيد كه گواهينامه ECDL/ICDL سرمايه‌گذاري 2261 يورو براي هر فرد را به طور كامل بازگشت داده و در عين حال سطح پيش آموزشي مهارت را 47 درصد افزايش مي‌دهد.

  ECDL كارايي و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد.

  كارمندان داراي سواد ديجيتال بر ارزش واقعي يك سازمان مي‌افزايند:

  •  كارآيي و بهره‌وري كلي را افزايش مي‌دهد.
  •   به‌اهداف و مقاصد خاص به طور مؤثرتري دست مي‌يابند.
  •   تضمين مي‌كنند كه هزينه‌هاي اجرايي غير ضروري كاهش يافته و يا حذف مي‌شوند.
  •   ارتباط داخلي و خارجي يك سازمان را به طور چشمگيري ارتقا مي‌دهد.
  •   كاربرد و درك بيشتر يك فناوري را تضمين كرده و در نتيجه بازگشت سرمايه‌گذاري روي فناوري بيشتر مي‌شود.
  •   اعتماد به نفس و رضايت شغلي كارمندان افزايش مي‌يابد.
  •   هدر رفتن وقت و هزينه غير ضروري به واسطه عدم صلاحيت كاهش مي‌يابد.

   

  برای اشتراک در خبرنامه عضو شوید

  logo-samandehi